lunes, 18 de diciembre de 2017

Leído: Com escriure bé una ressenya de Enric Serra Casals

Com escriure bé una ressenya - Enric Serra Casals. Vic: Eumo, 2017. 253 p.

Dado que escribo estas mini reseñas, que son más bien una valoración personal y un  recordatorio para mi "yo futuro" de lo que he leído y si me ha gustado o no, decidí leer algun libro de como hacer reseñas para ver si cogía alguna idea interesante, y en la biblioteca encontré este con 60 consejos para escribir bien una reseña académica.
Para empezar escribir bien una reseña implica tiempo, mucho tiempo, a veces creo que tardo más en escribir mi pequeña reseña que en leerlo, ya sé que no es verdad, pero tengo esa sensación. Y luego como que no tengo un objetivo muy claro a quien va dirigida la reseña pues a veces me alargo, haciendo alardes de pedantería por que el libro me ha gustado y puedo fardar y otras a pesar de haberme gustado el libro pues me encuentro que no encuentro las palabras para explicar todo lo que el libro contiene. A pesar de todo esto el esfuerzo diario que hago con estas reseñas me gusta por qué me implica un trabajo mental interesante.
Este libro da 60 consejos (abajo reseñados) para escribir bien, y todo se reduce a paciencia, esfuerzo y trabajo, como casi todo en la vida.

---
SEIXANTA CONSELLS PER ESCRIURE UNA RESSENYA ACADÈMICA 
Autoria 
Alguns estudiants tenen dificultats a ser autors
1. Ser l’autor
2. Fer servir textos aliens modificats?  
3. Gestionar l’autoritat 
4. Reproduir i atribuir les veus 
5. Refugiar-se en la subjectivitat? 
6. Controlar el grau de certesa  
7. Atrevir-se a valorar  
8. Ser constant com a autor 
Com hem de valorar la ressenya amb problemes d’autoria 
Proposta de sentit Alguns estudiants tenen dificultats a proposar un sentit 
9. Posar el focus en l’obra  
10. Formular una tesi
11. Comentar aspectes positius i negatius  
12. Resumir l’obra  
13. Descriure l’obra 
14. Explicar l’obra com a producte  
15. Analitzar l’obra tècnicament  
16. Expressar-se sense haver comprès bé el text?  
17. No incórrer en desajustos conceptuals 
18. Llegir el text amb una mirada determinada?  
19. Referir-se només al que és significatiu  
20. Trobar el grau d’explicitud adequat  
21. Argumentar amb consistència 
22. Crear un text no obvi i amb gruix cultural  
23. Evitar les expressions amb un sentit aproximat  
24. Evitar el sentit balder  
25. No dir el que es creu que es diu? 
26. Vetllar perquè el lèxic expressi el sentit desitjat 
27. Evitar els errors de puntuació que modifiquen el sentit 
28. Controlar els aspectes sintàctics que comprometen el sentit  
29. Evitar contradiccions, incoherències, rectificacions 
30. Connectar bé les idees  
31. Cercar la unitat semàntica 
32. Orientar el lector 
Com hem de valorar la ressenya amb problemes en la proposta de sentit 
Construcció d’un artefacte eficaç Alguns estudiants tenen dificultats a construir un artefacte eficaç  
33. Respectar la llengua normativa  
34. No caure en els col·loquialismes 
35. Pensar la puntuació  
36. Evitar fer servir una sintaxi rudimentària 
37. Utilitzar una llengua rica  
38. Construir un text amb memòria  
39. Fer servir una prosa fluida  
40. Evitar la llengua ampul·losa 
41. Utilitzar la llengua especialitzada 
42. Atenir-se a l’estructura de la ressenya  
43. Ajustar la ressenya al mitjà  
44. Construir bé els paràgrafs  
45. Controlar el començament 
46. Controlar el final  
47. Prendre decisions estructurals estratègiques  
48. Evitar sotmetre’s a l’ordre de l’obra ressenyada  
49. Motivar els elements del text  
50. Evitar construir un text additiu  
51. Evitar l’aparició forçada dels elements del discurs  
52. Assenyalar el text?  
53. Evitar la superfluïtat  
54. Construir un text equilibrat  
55. No estireganyar el text  
56. Evitar la redundància gratuïta  
57. Gestionar l’aparició de la informació  
58. No abusar de la personificació  
59. Controlar els efectes retòrics i de funció poètica del llenguatge 
60. Tenir cura dels aspectes visuals i de presentació 

---
Guia de redacció del gènere textual més habitual en l’àmbit acadèmic: la ressenya o escrit d’opinió sobre un producte cultural.
S’hi expliquen les característiques de les ressenyes, les seves convencions i exigències formals i les operacions de sentit que hi són habituals, amb l’objectiu de poder escriure un text eficaç i que s’ajusti al gènere.
El llibre s’estructura a partir de seixanta consells organitzats en tres blocs: com assumir la veu d’autor, com proposar un sentit (resumir, descriure, analitzar, argumentar, connectar idees...) i com construir el text (sintaxi, puntuació, estil, paràgrafs...). Al final s’inclouen sis ressenyes que il·lustren aquestes recomanacions.
Aquesta guia serà útil, doncs, a docents i estudiants i, en general, a tothom que hagi de redactar un comentari crític i valoratiu sobre un llibre.

Enric Serra Casals (Terrassa) Treballa al Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona i fa de professor al Departament de Filologia Catalana d’aquesta mateixa universitat. Ha creat i coordinat projectes per a l’aprenentatge de la llengua basats en la tecnologia, com el web Argumenta o l’aplicació per a dispositius mòbils Falsos Amics. Ha publicat escrits i articles sobre aquestes qüestions al seu blog personal, Aprendre llengües (http://enricserrabloc.blogspot.com.es) i en revistes especialitzades com Llengua i ús.

1 comentario:

  1. NO debe estar mal el libro, interesante como menos, pero es que a mi lo de las normas preestablecidas para dar una opinión subjetiva...

    mil besitos.

    ResponderEliminar